Založ si blog

Kresťan živý chrám Boha, politik Ježiša Krista, kráľovstva neba na zemi.

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, dovolím si dnes reagovať na otázky pána Jaroslava k článku „Kresťan-nový druh života“. Prosím buďte vnímavý duchom vo svojom srdci, lebo prirodzeným rozumom vo svojej mysli je nám kráľovstvo neba na zemi navždy skryté. Ďakujem.

  1. „Ak ľudia tak skvelé duchovné myšlienky všeobecne neprijímajú, dokonca na veľkej časti nekresťanského sveta, ak sa všeobecne odkláňajú od Ducha svätého je problém v ľuďoch, alebo je problém v samotnej myšlienke, texte Biblie, či slovách Ježíša?“

Problém je vždy u človeka. Boh nám dal život, určil pravý čas a miesto jeho naplnenia na zemi. Do vienku nám z neba zabalil všetko rodičovské kráľovské požehnanie v prosperite hodnosti kráľovskej identity na nej. Zároveň s dokonalým zabezpečením všetkých duchovných výhod nebeského kráľovstva na zemi nám dal slobodu tela, telesnej prirodzenej mysle, intelektuálnu schopnosť rozhodovať o svojom živote. Ak sme sa rozhodli ísť cestou podľa seba, svojej prirodzenej mysle, svojho cieľa, svojej rozumovej schopnosti, Boh s nami nie je. Rozum človeka bol zverený do jeho vlastníctva. Vo svojom srdci žije láskou prirodzene ľudskou, láskou svojho zabezpečenia, limitu dostatku. Ak koná niečo proti zákonu sveta, svedomie jeho srdca upozorňuje. Odkloní sa z cesty hriechu, alebo sa prispôsobí hriechu podľa svojej inteligencie a žije naďalej svoj život bez výčitiek. Ak sa narodíme do náboženskej rodiny, celé roky s „povinnosťou“ navštevujeme kostoly, rôzne modlitebny a nepoznáme osobne vo svojom ľudskom duchu Boha, nepoznáme Božie Slovo Biblie, tak nemôžeme poznať a následovať Ducha Svätého, žijeme stále svoju prirodzenosť, rozhodujeme sa podľa svojej mysle, podľa limitu fyzickej schopnosti, žijeme bez prítomnosti Boha. Ak sa rozhodneme sami hľadať Boha, poznať Boha a následovať Boha, tak je to len skrze Božie Slovo Biblie, náš čas nad Slovom, túžba po Slove, porozumieť Slovu a dovoliť Duchu Svätému prevziať vládu nad svojím duchom, nad svojím srdcom a svojim rozumom. Čím viac necháš, aby Božie Slovo Biblie prevládalo v tvojej mysli, tvojich rozhodnutiach a tvojom názore na život, tým viac Duch Svätý vládne nad tvojím životom a vedie ťa od víťazstva k víťazstvu. Potom v poznaní pravdy nevydávaš svoje telo hriechu, hnevu, žiadostivosti, ani diablovi, bohu tohto sveta na jeho skutky. Nevydávaš svoje telo chorobe; dal si ho vo svojom slobodnom rozhodnutí Ježišovi Kristovi. On prevzal právo rozhodovať, čo sa deje s tvojím telom, On vládne nad tvojím životom. Berieš si všetko kráľovské požehnanie z neba a naplňuješ Božiu vôľu na zemi. Žiješ nadprirodzený život úplne prirodzene, na každom mieste, v každej situácii zjavuješ prítomnosť Boha a Boh jedná vo všetkom skrze teba. Stal si sa politikom vlády Ježiša Krista, stal si sa chrámom živého Boha, ktorý spravuje v autorite Jeho mena, v súlade Slova Biblie územné teritória nebeského kráľovstva v duchovnej moci a svet sa stáva na tejto vláde závisly až do Jeho príchodu. Ježiš sa stal Kráľom tvojho srdca. Ježiš sa stal všetkým v tvojom živote.   

2. „Je to iba, ako píšeš na záver, smutné odklonenie sa od duchovnosti, je to nepochopenie komplikovaných biblických textov a prorockých slov Ježíša…..alebo sú tieto myšlienky mimo chrámy nepochopiteľné, nepoužiteľné pre praktický život, prípadne sa môžu presadzovať iba násilne ( myslím tým napríklad súčasné násilné „privádzanie “ vlastných detí kresťanov do chrámu )…?“

Božie Slovo Biblie nemôžeme nikomu vnucovať. Boh je láska, ak sa táto láska nenarodí slobodne v našich srdciach, nenarodí sa nikdy! Človek sa musí slobodne rozhodnúť sám. Ak sa v pravde svojho ducha skutočne zamiluje do Boha, že sa stáva závislý na Ňom, Jeho Slove Biblie, život, ktorý žil bez Boha, už sa nevráti. Začne nový, bez ohľadu na minulosť. Boh svoje dieťa nikdy neopustí, naďalej necháva slobodu na svojom stvorení. Násilne „privádzanie“ vlastných detí, bez duchovneho poznania rodičov do chrámu je proti Božiemu Slovu Biblie. Božia cirkev sa rodí doma! Ľudským rozumom duchovnej pravde nikdy neporozumieme! Náboženská cirkev v našom národe neporozumela Biblii, neporozumela rozdielu medzi neslobodou „zákonictva“ a slobodou „milosti“ skrze Ježiša Krista. „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte.“ Mt 23,13 Náboženská kultúrna inštitúcia, nikdy nebola závislá na Bohu, stala sa závislou na svete, svoj byznys vybudovala na svojej rozumovosti podľa litery, na tolerancii kompromisu hriechu, zastrašovaní svojimi stanovami, nariadeniami a Slovo Božieho Ducha zrušila! Cirkev do dnes neprevzala politickú vládu Ježiša Krista, do dnes sa nestala chrámom živého Boha. Náboženská cirkev patrí svetu! „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt 6,24

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, ak milujeme Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou, Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali a Božia láska sa stala v nás dokonalou. Svet potrebuje vládu politikov Ježiša Krista, vládu nebeského kráľovstva. „Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného,“ Zj 12,10 Sláva Bohu!

Nech navždy žijú vaše srdcia!

Renáta Drličková

renata.drlickova@seznam.cz

Bohu patrí môj národ, Bohu patrí ľud môjho národa.

18.07.2023

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, v našom národe je mnoho ľudí, ktorí si myslia ako Boh sám spravuje tento svet a čokoľvek sa stane je vlastne Jeho vôľa. Boh nám zveril úžasné dedičstvo, Slovenský národ, územie nezvratnej prevahy úspechu a prosperity. Boli sme povolaní, aby sme zdedili všetko nebeské požehnanie, ktoré [...]

Revírom dravcov je svet, hrdličkám patrí Božie Kráľovstvo.

06.07.2023

„Aj bocian pod nebom pozná svoj čas; hrdlička, lastovička a žeriav dodržiavajú čas svojho príchodu, ale môj ľud nepozná Boha, nestojí o svoje dedičstvo. Ako môžete povedať: ‚Múdri sme a máme Boha?‘ Lenže na lož ho zmenilo lživé pero pisárov a ziskuchtivcov, od najmenšieho až po najväčšieho, od proroka až po kňaza všetci podvádzajú. Opovrhli slovom živého [...]

Uzdravenie tela vychádza z premeny ľudského ducha.

03.07.2023

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, klamanie je jeden z návykov, ktorého by sa mal kresťan vyvarovať, a to kvôli jeho nebezpečným následkom. Pravda sa klamárom vždy vyhne a Božie Slovo je Pravda (Ján 17:17). Duch Svätý sa volá Duchom Pravdy (Ján 16:13) a vzniká v Ňom odpor voči tým, ktorí neoslavujú pravdu. Čím viac klamú, [...]

Russia Sobchak

Kremeľ hľadá pre Putina do volieb liberálneho sparing partnera

30.09.2023 02:00

Do ruských prezidentských volieb zostáva ešte pol roka, v Kremli ale už riešia, kto by mal "robiť krovie" pri znovuzvolení Vladimira Putina na ďalších šesť rokov.

zmenpoistovnu, pr, nepouzivat

POZOR! Posledná šanca zmeniť poisťovňu je DNES: Ktorá zdravotná poisťovňa vás poteší najviac?

30.09.2023 00:00

Pripravili sme si preto základné porovnanie dvoch súkromných zdravotných poisťovní, ktoré sa najviac bijú, kto ponúkne najlepšie benefity.

dodavka, čr, migranti

Bieloruský prevádzač natlačil do dodávky 33 migrantov, v ČR mu hrozí 8 rokov

29.09.2023 23:01

Občan Bieloruska prevážal namiesto paliet s tovarom v uzavretom nákladovom priestore dodávky ľudí.

Tupac Shakur

Americká polícia po štvrťstoročí zadržala muža kvôli vražde rappera Tupaca Shakura

29.09.2023 21:06, aktualizované: 22:50

Policajti v Las Vegas zadržali muža, ktorého meno sa v súvislosti so Shakurovou smrťou často skloňovalo.

renea

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 10
Celková čítanosť: 8129x
Priemerná čítanosť článkov: 813x

Autor blogu

Kategórie