Založ si blog

Akému Bohu dáme Slovensko?

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi. Slovensko je mojím domovom, všemohúcí Boh Otec, sediaci na svojom svätom tróne mi dal život, pre môj život mi určil miesto, určil pozemskú rodinu, ktorou úlohou bolo a po celý život je pripraviť ma pre život v poznaní Božieho Kráľovstva, naplnení Božej vôle v predurčení zasľúbenia Slova Biblie na tejto zemi. Dnes v odvahe a smelosťi Božieho Ducha, v ktorom som vo svojom slobodnom rozhodnutí dosiahla poznanie sama, ktoré neustále ziskávam naďalej v súlade Slova Biblie, môžem vyhlásiť, že moji pozemskí rodičia má cestou k poznaniu pravej identity Božieho dieťaťa, dediča Božieho Kráľovstva a spoludediča s Kristom na tejto zemi nepriviedli, a nepriviedli k poznaniu Boha Otca, ani rodičia z 99% v mojom národe, ani vo svete Prečo? Duchovné poznania múdrosti všemohúceho Boha nejde odkrýť prirodzeným rozumom človeka, navždy mu zostávajú sktyté! Slovenský národ sa skrýva za hodnoty tradície kresťanstva, ale vôbec nerozumie aké hodnoty kresťanstvo vo svojej podstate má.

Kresťanstvo znamená, že Božskosť pracuje v nás  v Božích stvoreniach. Je to Kristus, ktorý má v nás domov. Je to spoločenstvo medzi ľudskou bytosťou a živým Bohom. Kresťanstvo, vôbec nie je náboženstvo!
Náboženstvo je ľudský spôsob ako sa dostať k Bohu, sú to ľudské spôsoby a snahy, ako dosiahnuť k Bohu. Náboženstvo zmierňuje váš pocit viny tým, že vám dá falošný pocit bezpečia. Pocit viny, ktorý cítiš, je výsledkom toho, že nie si zmierený s Bohom – nežiješ v súlade s Jeho srdcom, nestal si sa stelesnením Jeho Slova. Tradiční kresťania sa zamerali na svoj intelekt a telesnosť! Církev sa začala snažiť poznať, ako nás Boh vedie skrze naše fyzické zmysly, pristupuje k veciam z duševného hľadiska a snaží sa ich vymyslieť! Biblia nám však nehovorí, že nás Boh povedie skrze náš intelekt, skrze náš rozum! Církev začala rozvíjať svoje telo, dušu, svoj rozumový potenciál! začala slúžiť bohu tohto sveta, satanovi, svojou náukou náboženstva zrušila Božie Slovo, zrušila moc Božieho Slova, ustanovila svoje pravidlá vo vlastných stanovách katechizmu, ktoré sa stali dogmou výuky nad Božím písmom Biblie, církev začala budovať svetské útulky pre chorých, začala svoj byznys na fyzickej prosperite a vo svojej hriešnej prirodzenosti zabránila miliónom tradičných veriacich poznať Pravdu! Dnes Vám predstavujem Ježišove odhalenie tejto církvi, v súlade Slova Biblie, buďte vnímavý duchom, nie prirodzenou mysľou, hľadajte Boha, sediaceho na svojom svätom tróne, pokiaľ sa Vám dá nájsť:

„Na Mojžišov stolec zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach. Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagógach, pozdravy na námestiach, a aj to, keď ich ľudia oslovujú: ‚Rabbi!‘ Vy sa však nedávajte volať: ‚Rabbi‘, lebo jeden je váš Učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate, a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte.“ Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?“ Evanjelium podľa Matúša 23/2-13, 27-28, 33

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, akému „Bohu“ dáme Slovensko, dáme ľud Slovenského národa?!

Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. „Nech navždy žijú vaše srdcia!“

Renáta Drličková

Čo je sloboda?

15.01.2024

Skutočná sloboda závisí od privítania skutočnej reality Ducha Svätého, On je odpoveď na všetko, čo je stvorené Bohom, čo je večné v čase a dá nám len to, čo je naše. Vedenie Ducha Svätého má iba jeden smer a má iba jeden cieľ, Jeho smerovanie je Sloboda a Jeho cieľom je Boh. Ak Mu dáš vedenie tvoja vôľa je rovnaká ako Božia, nebudeš chcieť byť bez Neho, [...]

Uzdravenie tela vychádza z premeny ľudského ducha.

03.07.2023

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, klamanie je jeden z návykov, ktorého by sa mal kresťan vyvarovať, a to kvôli jeho nebezpečným následkom. Pravda sa klamárom vždy vyhne a Božie Slovo je Pravda (Ján 17:17). Duch Svätý sa volá Duchom Pravdy (Ján 16:13) a vzniká v Ňom odpor voči tým, ktorí neoslavujú pravdu. Čím viac klamú, [...]

Svet nepozná ducha, preto nepozná liek na uzdravenie tela.

02.07.2023

Vážení spoluobčania Slovenského národa, milí súrodenci v Kristovi Ježišovi, Boh komunikuje s našim ľudským duchom, a preto môžeme mať s Ním vzťah len prostredníctvom svojho ducha a nie cez myseľ, alebo cez telo. Ak prijímame Božie Slovo pod pomazaním Ducha, poskytuje milosť nášmu duchu a taktiež ovplyvňuje našu myseľ a dušu. Dôvodom toho je to, že človek je [...]

medveď

Vo viacerých okresoch BBSK odvolali mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďa

21.06.2024 15:56

Mimoriadna situácia v niektorých okresoch aj naďalej pretrváva.

Peter Kubina

Policajti Čurilla a Ďurka žiadajú odškodné za väzbu

21.06.2024 14:35

O veci mal súd rozhodovať dnes, podľa medializovaných informácií však pojednávanie odročili na september pre nahlásenú bombu.

cvičenie

Lukašenko provokuje na hraniciach s Poľskom: Bielorusi začali neohlásené cvičenie

21.06.2024 14:34

Cvičenia sa zúčastňujú jednotky operačného velenia, špeciálne sily, raketové vojská, delostrelectvo, letectvo a protivzdušná obrana.

blackout, elektrina, elektricka siet, vedenie,

Balkán sa ponoril do doby kamennej: Pre výpadky elektriny nastal „úplný chaos“

21.06.2024 14:24

Región zápasí s vlnou horúčav, teploty tam presahujú 40 stupňov Celzia.

renea

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 7331x
Priemerná čítanosť článkov: 1466x

Autor blogu

Kategórie